CharacteriX Nedir? – CharacterIX Ankara

CharacterIX Nedir?


CharacterIX, Orta okul döneminde başlayarak tüm eğitim  hayatında, kişisel gelişiminde ve profesyonel iş hayatında kullanılabilen;   özgün olarak üretilmiş, analitik raporlama yeteneğine sahip bir kişilik envanteridir.

Bireylerin kişilik özelliklerini, imkân ve potansiyellerini, özel ve sosyal yaşamlarında bunları nasıl ve ne şekilde kullandıklarını, yetkinliklerini, motivasyon kaynaklarını, rahat ve stres durumlarında nasıl davrandıklarını gösteren analitik bir raporlama sistemidir.
CharacterIX, Enneagram metodolojisi üzerine inşa edilen yeni nesil kişilik bir envanteridir. Akıllı çalışan algoritması ile kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarının arkasında yatan nedenleri ve sahip oldukları yetkinlikleri en üst düzeyde gerçekleştirmeleri konusunda analiz ve değerlendirme yaparak çözümleyici sonuçlar sunar.

Enneagram Nedir?

Enneagram; Yunanca enne (dokuz) ve gram (nokta) kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşan ‘dokuz nokta’ anlamına gelmekte olup, farklı kişilik tiplerini ortaya çıkaran güçlü, gerçekçi, isabetli ve dinamik bir sistemdir.

Kökenleri kadim bilgeliğe dayanan Enneagram ile ilgili ilk bilimsel çalışmalar, 1950’li yıllarda psikolog Oscar Ichazo ve 1960’larda psikiyatr Claudio Naranjo ile başlamıştır. Daha sonraları ABD’de yapılan çalışmalarla günümüze kadar gelmiştir. 

Enneagram ile ilgili yabancı kaynaklar;

Bireylerin davranış kalıplarını, imkan ve potansiyellerini, olaylar karşısındaki davranış ve tutumlarını analiz ederek, kişilik tiplerini ortaya çıkaran, dünyanın bilinen en etkili metodolojilerinden biridir. Dokuz mizaç modeli temel alınarak, kişinin potansiyellerini nasıl ve ne ölçüde kullandığı, doğal yetkinlikleri ve stres halinde sergiledikleri davranış kalıplarını yüksek tutarlılıkla ortaya koyar.

Enneagram, politikadan iletişime, reklamcılıktan teolojiye, insan kaynaklarından senaryo yazımına, satıştan mahkeme uygulamalarına, ruhsal çalışmalardan oyuncu seçimine, çocuk eğitiminden aile danışmanlığına kadar uzanan çok geniş bir yelpazede kullanılmaktadır.

Enneagram, dünyanın seçkin üniversitelerinden olan, Stanford Üniversitesi M.B.A. programında, Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ise uygulamalı ders şeklinde işlenmektedir. A.B.D ağırlıklı olmak üzere pek çok üniversitenin işletme, psikoloji, tıp, eğitim bölümlerinde ders olarak okutulmaktadır.

Aralarında Apple, Motorola, Google gibi pek çok şirketinin de bulunduğu dünyanın en gelişmiş şirketleri personel seçiminde ve satış-pazarlama

çalışmalarında enneagram metodunu kullanmaktadır. Çatışma yönetimi konularında da enneagram oldukça başarılı bir metot olarak şirketlerin her geçen gün daha çok başvurdukları bir kaynak haline gelmiştir.

CHARACTERIX BİREYE ŞUNLARI KAZANDIRABİLİR;

* Kendi kişiliğimize dair farkındalık kazanma ve kendimizi geliştirme,
* Tutum ve davranışlarımızın altında yatan nedenleri çözümleme,
* Eğitim, İş ve özel hayatımızda muhataplarımızı anlayarak daha sağlıklı ve nitelikli ilişkiler geliştirme,
* Sorunlara karşı çözüm adına geliştirdiğimiz yanlış ve gereksiz stratejilerden kurtulma,
* Kendimizi farkında olmadan hapsettiğimiz psikolojik sınırları ve risklerimizi görme ve bunları aşma,
* Farklı kişilik yapılarına sahip insanları anlama ve empati kurma,
* İnsan ilişkilerinin farklı dinamiklerini fark edip kavrama,
* İletişim ve etkileşim becerilerimizi geliştirme,
* İnsanları genelleme hatasından ve yanlış yorumlama tuzağından kurtulma,
* En doğal halimizi fark etme ve hayat sürecinde edindiğimiz yanlış tutumlardan arınma,
* Kendi psikolojik zeminimizi tanıma ve keşfetme,

Kısaca;

* Risk ve limitlerimizin farkında olma
* Farklı mizaç tiplerindeki kişileri anlama ve empati kurma
* İnsan ilişkilerinin dinamiğini kavrama
* İlişki ve iletişim becerilerimizi geliştirme
* Motivasyon ve performansımızı arttırma
* Risklerimizi en aza indirme ve yönetme

imkanı sağlar.

EĞİTİM HAYATINA FAYDALARI

Enneagram kapsamlı ve derinlikli bir metodoloji olup yeterince gözlem ve analiz yapıldığında etkili ve pratik bir sistemdir. Eğitim hayatında kişilerin kendilerini daha iyi tanımaları, hedeflerini belirlemeleri, problemleri ve kökenlerini tanımlamaları yardımcı olur. Eğitim hayatındaki kararsızlıkları, başarıya ulaşmakta zorlanma sebeplerini öngörmeleri ve gerektiğinde çözüm bulmaları konusunda ”zemin ve bakış açısı” oluşturmalarını sağlar.

Enneagram metodolojisi ile her bir bireyin davranışlarının altında yatan motivasyon ve değerler; herkes için anlaşılır ve açık hale gelir. Bu sayede çevre ile uyum ve kendine güven güçlenir, hedefe ulaşma da motivasyon artar. 

Diğer modellerin aksine statik değil dinamik ve gelişime açık bir sistem olduğundan hayat boyu sürmesi gereken dönüşüm için ufuk gösterir. CHARACTERIX mevcut duruma açıklık getirdiği gibi aynı zamanda gelişim ve dönüşüm imkânlarını da sunarak mevcut kalıpların ötesine geçme konusunda bireye bir ufuk açar.

Öğrencilerin gelişimi için belirli bir gelişim planı önerir. Öğrencilerin doğal yeteneklerini, potansiyelini ve gelişim imkânlarını göstererek verimliliklerini  artırabilme yönünde bir harita sunar. Bunu yaparken genelleme tuzağına düşmeden bireysel farklılıklar dikkate alarak bireysel çözümler üretir. Ayrıca Bireylerin rahatladıklarında ve stres faktörleri ile baş edemediklerinde sergiledikleri tutumlara açıklık getirerek, sınav gibi kaygı yaratan olaylar karşında nasıl önlem alarak başarılı olacağınıza ışık tutar

SEVDİĞİN, İLGİLENDİĞİN KONULAR SENİN GERÇEK POTANSİYELİNE UYGUN MU ?

 

Üniversite tercihlerinde en çok etkilendiğimiz kişiler, arkadaşlar, anne babalar, sevdiğimiz bir büyüğümüz hatta dizi film kahramanı bile olabilmektedir.  Hayatınızın belki en önemli kararı alırken sizi etkileyen kişiler mi yoksa potansiyelinizin en yüksek olduğu konulara yönelik tercihler mi sizi başarıya götürür.

Tabi ki  potansiyeliniz.  Peki sevdiğiniz, ilgilendiğiniz meslek ile potansiyeliniz farklı ise..! CharakteriX; O zaman size istediğiniz meslek için hangi konularda kendinizi geliştirmeniz gerektiği konusun da yol gösterir. 

Kendini Keşfet, Potansiyelini bul.